Güneş Enerji Sistemleri

TEKNİK BİLGİLER

Fotovoltaik Paneller
Güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren
modüllerdir.
Şarj Regülatörü
Fotovoltaik panelin gerilimini regüle ederek
aküyü besler. Akünün şarj-deşarj durumlarını
kontrol ederek aşırı şarj ve deşarj olmasını
engeller ve akünün kullanım ömrünü uzatır.
Akü Grubu
Aküler sayesinde güneş enerjisinin yetersiz
olduğu durumlarda sistemi besler.
İnverter
İnverter, güneş panellerinden gelen DC elektrik
enerjisini evin içerisindeki şebeke elektriğine
uygun cihazları çalıştırabilmek için AC
elektrik enerjisine dönüştüren cihazdır.
Pano
Panoya gelen elektrik sigortalardan geçirilerek
ev içerisine dağıtılır.
Sayaç: Çift taraflı sayaç, güneş enerjisinin
yetersiz kaldığı durumlarda şebekeden çekilen
elektrik enerjisini okur. Güneş enerjisinden
üretilen elektrik enerjisi fazlalık oluşturduğunda
da bunu ayrıca okuyarak şebekeye verilen
elektriği gösterir.*Şebekeden Bağımsız (Off Grid) Sistemler
*Şebekeye Bağlı (On Grid) Sistemler
Şarj Regülatörü
Şebekeden bağımsız (Off Grid) sistemler şebeke elektriğinin olmadığı veya
tercih edilmediği çiftlik evi, kır evi, villa, siteler ve tarımsal alanlar gibi
mahallerde elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik güneş enerjisinden
faydalanan elektrik üretim sistemleridir.

Günümüzde gelişmiş ülkelerde

fotovoltaik sistemlerin kullanımı incelendiğinde giderek yaygınlaşan
uygulama ise şebeke bağlantılı sistemlerdir.Şebekeye Bağlı (On Grid) Sistemler Şebeke elektriği bulunan tüm mahallerde
elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik güneş enerjisinden faydalanan
elektrik üretim sistemleridir. Son yıllarda yaygın hale gelen, kullanıcıların
bina çatı ve yüzeylerine yerleştirilen fotovoltaik paneller ile üretilen enerji iki
yönlü sayaç uygulamasıyla şebekeye verilebilmektedir.
Bu sistemlerde üretilen DC akımın, AC akıma çevrilmesi ve şebeke uyumlu
olması gerekmektedir. Fotovoltaik paneller, elektrik ihtiyacının tamamını,
bir kısmını veya ihtiyaçtan fazlasını üretebilmektedir. Bu tür sistemlerde fotovoltaik
panel ile üretilen elektriğin fazlası elektrik şebekesine satılır, yeterli
enerjinin üretilmediği durumlarda ise şebekeden enerji alınır. Şebekeye bağlı
sistemler, akülü ve aküsüz sistemler olmak üzere ikiye ayrılır.
Şebekeye bağlı fotovoltaik bir sistemde fotovoltaik (PV) paneller, şarj regülatörü,
akü grubu, inverter, pano (sigorta), sayaç ve yükler bulunmaktadır.